IMDG Eğitimleri Takvimimiz Yayınlandı

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

4 Şubat 2011, yeni haliyle 11 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG KOD) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne göre; EĞİTİM KURULUŞUMUZ, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

IMDG KOD EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL:

IMDG Kod 1.3 kapsamında düzenlenmiş olan, Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim  alması gereken aşağıda belirtilen  personelin; Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitim Seminerlerinin yanı sıra  iki yılda bir kez Yenileme Eğitimi Seminerine katılmaları gerekmektedir.

Her katılımcıya ULUSLARARASI DENİZCİLİK TEHLİKELİ YÜKLER KODU EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

EĞİTİM alması gereken personel;

a- Taşıyan olarak tanımlanan taşıma işleri organizatörü, taşıma acentesi, gemi acentesi, taşıma işleri komisyoncusu, fiili taşımacılar ile gönderen,  alıcı,  üretici,  ithalatçı,  ihracatçı,   dağıtıcı,  elleçleyen,  ambalajlayan,  yükleyen, boşalta ambalaj üreticileri, ambalaj tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları, yük taşıma ünitesi üreticileri, yük taşıma ünitesi tedarikçileri,  ambalaj ve yük taşıma ünitesini satın alanlar ve kiralayanlar, tehlikeli yükleri sınıflandıranlar, ambalaj ve yük taşıma ünitesine tip onayı ve uygunluk belgesi düzenleyenler ile ilgili tüm taraflar,

b- Ambalaja ve yük taşıma ünitesine tehlikeli yükü yerleştirenler, tehlikeli     yük içeren ambalajı ve yük taşıma ünitesini etiketleyenler, markalayanlar, plakalandıranlar, depolayanlar, istifleyenler, elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taşıma araçları ile taşıyanlar ve taşımaya hazırlayanlar, yük taşıma ünitesinden tehlikeli yükü boşaltanlar, 

c- Kara ve liman tesisinde tehlikeli yük yerleşim planlarını hazırlayanlar, taşımayla   ilgili teklif verme, teklif alma, teklif kabul etme, taşıma belgelerini hazırlama gibi  görevlerde bulunanlar,

d- Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini liman ve kara tesislerinde istifleme, ayrıştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar, 

e- Liman tesisi tahliye ve acil durum planlarını hazırlama faaliyetlerinde bulunanlar, 

f- Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteynır dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini gemi içine yükleme,  gemi içinde istifleme, gemiden tahliye etme, istif planı hazırlama gibi  görevlerde bulunan gemi, liman ve kara   tesisi personeli, 

g– Tehlikeli yüke ilişkin, her türlü kontrol ve denetleme, kaza hasar, bilirkişi ve sigorta eksperliği faaliyetlerinde bulunanlar, 

h- IMDG Kod kapsamındaki yük atıkları ile tehlikeli yük taşımış olan      ambalaj ve yük taşıma ünitesi atıklarını; yükleyen, taşıyan ve bertaraf eden gerçek ve tüzel kişiler ile bu işleri fiili olarak yürüten ilgili kurum ve kuruluş personeli,

i- Malzeme  Emniyet  Bilgi  Formu’nun taşımacılıkta da kullanılmasını teminen,  bu formu düzenleyen ve değişikliklerini yapanlar ile Malzeme  Emniyet  Bilgi  Formu düzenleme  eğitimini verenler.

EĞİTİM PROGRAMI

Yetkili Eğitim Kuruluşumuz;

Her ayın üçüncü haftası salı gününden başlayarak  Genel Farkındalık (GFE) ve Göreve Yönelik (GYE) semineri yapılacaktır. Seminere kesintisiz dört gün ( 32 D/S) katılım zorunludur. Seminer sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından düzenlenen Sertifika verilecektir. 

Göreve Yönelik Sertifikası olanlara 2 yıllık süreleri tamamlanmadan 2 günlük ( 12 D/S) Yenileme eğitimi Semineri verilecektir.

IMDG Eğitimleri İzmir, Mersin ve İskenderun Bölgelerinde ilan edilecek tarihlerde planlanacaktır.

2019 yılının ilk eğitimi;

15- 18  Ocak 2019 günleri arasında. Dört günlük eğitim semineri verilecektir.

17-18 Ocak 2019 tarihleri arasında yenileme eğitimi semineri verilecektir.

Dört günlük Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimlerimizin kişi başı ücreti.  .             – 500.- tl’dir.

Yenileme eğitimimizin kişi başı ücreti.  .                                                                – 200.- tl’dir.

Eğitimler TEPE Akademi eğitim salonunda (Sahrayıcedid Mah. BATMAN Sok. Royal Plaza No:18 Kadıköy/İSTANBUL) 09:00-17.00 arasında yapılacaktır.

Her iki seminere katılım yapılabilmesi için Eğitim kurumumuz tarafından aşağıdaki bilgilerin 5 iş günü öncesi Bakanlık Otomasyon sistemine girilmesi gerekmektedir.

AD SOYAD       T.C. KİMLİK     POZİSYON       CEP TLF NO

İrtibat için ;

Ezgi VERDO     +90 216 547 29 00        ezgi.verdo@tepesavunma.com.tr

Sahrayıcedid Mah. BATMAN Sok. Royal Plaza No:18 Kadıköy/İSTANBUL