E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim (E-Learning ya da E-Öğrenme) Nedir?

Uzaktan Eğitim (E-Learning ya da E-Öğrenme) Nedir?

E-Öğrenme, bireyin bilgiye zaman ve mekandan bağımsız olarak senkron, (eş zamanlı) veya asenkron (farklı zamanlarda) erişmesini ve öğrenmesini sağlamak amacıyla internet ve benzeri iletişi


E-öğrenme Sistemleri Çatısı ve E-öğrenme Uygulamaları

E-öğrenme Sistemleri Çatısı ve E-öğrenme Uygulamaları

Aşağıdaki şekilde yer alan model, yapılardan birini tanımlamaktadır. Kavramsal bir model olan bu model, değişik modüller arasındaki bilgi akışını ve bağlantıları göstermenin yanında, öğ


ÖĞRENMENİN YENİ YOLU: E-ÖĞRENME

ÖĞRENMENİN YENİ YOLU: E-ÖĞRENME

Günümüz dünyasında, eğitim ve öğretimin önemi daha da artmış durumdadır. Firmalar, eğitim kurumları ve devletler, bilgi toplumunun en önemli kaynağı olan beşeri


E-Öğrenme’nin Farkını Keşfedin.

E-Öğrenme’nin Farkını Keşfedin.

E-öğrenme (uzaktan eğitim), her yerde ve her zaman bilgiye erişim sağlayan modern iletişim ve internet teknolojilerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan öğrenme sistemidir. İnternet bağla


E-Öğrenme Tasarımlarında Oyun Kullanmak İçin 5 Yararlı İpucu

E-Öğrenme Tasarımlarında Oyun Kullanmak İçin 5 Yararlı İpucu

E öğrenmede, eğitim eğlenceli bir hale getirilerek edinilen bilgilerin daha kalıcı olması sağlanabilir. Standart sistemler direk öğretme odaklıdır. Ancak oyunla öğrenme oldukça


E- Öğrenme ile Yaratıcılığı Arttırın

E- Öğrenme ile Yaratıcılığı Arttırın

Yaratıcılık kişinin kendini ifade etmesinin değişik yollarından biridir. Olmayan bir şeyi hayal etme, yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başa bir deyişle herkesin gördüğünü


Şirketinizi Öğrenen Organizasyona Dönüştürün

Şirketinizi Öğrenen Organizasyona Dönüştürün

Şirketinizi öğrenen organizasyona dönüştürmek için önce öğrenen organizasyonun ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi günümüzde piy


E-Öğrenme ve Zihinsel Aşırı Yüklenme

E-Öğrenme ve Zihinsel Aşırı Yüklenme

İnsanın iki tür bellek kapasitesi vardır. Kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek. Kısa süreli bellek sınırlıdır ve genellikle aşırı yüklemeye maruz kalan bu bellektir. UzuToplam: 8